1
מוקד הודעות: 076-814-313-2      מערכת החדשות: 077-330-899-3   פרסום באתר     דואר אדום    רישום לניוזלטר     פייסבוק  
1
1
1
1
1
 בארץ ובעולם     בריאות ונפש   |   התנדבות-קהילה   |   חוק ומשפט   |   רפואה משלימה   |   תזונה נכונה   |   מבט אחר - נכויות ומוגבלויות    | חיפוש
1
1
מערכת, 22/11/2020, צילום: באדיבות הטכניון

אתיקה מקצועית 
 

הגדרות

אנו מתחייבים להיות נאמנים לחופש המידע ובזכות הציבור לדעת.

אנו מתחייבים להגיש לציבור שרות מקצועי ופרסום מדויק, הוגן ואחראי של ידיעות ודעות.

יושר והגינות

אנו מתחייבים לפעול ביושר, בהגינות וללא מורא.

נאמנות לאמת

אנו מתחייבים כי לא נפרסם ביודעין או ברשלנות דבר שאינו אמת, אינו מדויק, מטעה או מסולף.

אנו מתחייבים כי לא נימנע מלפרסם מידע שקיים עניין ציבורי בפרסומו, לרבות בשל לחצים פוליטיים, כלכליים או אחרים וכן בשל חרם או איום בחרם מודעות.

אנו מתחייבים כי לא יובאו דברים בשמו של אדם אלא אם הם מובאה ישירה ומדויקת מפיו או ממסמך בכתב. סייגים: מכתב למערכת מותר לפרסם שלא כלשונו אם כותבו לא אסר זאת מראש ואם בעריכה לא היה משום שינוי מהותי בתוכן המכתב או במשתמע ממנו.

בדיקת העובדות

א. אנו מתחייבים לפני פרסום ידיעה כלשהי, לערוך בדיקה המאמתת את נכונותה במקור המהימן ביותר ובזהירות הראויה לפי נסיבות העניין.

ב. דחיפות הפרסום לא תפטור מבדיקת נכונות הידיעה כאמור.

ג. העובדה כי ידיעה התפרסמה בעבר לא תפטור את הבא להסתמך עליה בפרסום מבדיקת מהימנות הידיעה.

אובייקטיביות

אנו מתחייבים להציג בפני קוראנו סימנים אשר יבחינו בין ידיעות לבין פרסומות.

א. פרסום ידיעות יהיה הוגן וללא הטיה.

ב. הכותרת לא תהיה מטעה.

ג. אנו מתחייבים כי לא נערוך כל פרסומת הנחזית כחומר מערכתי.

תיקון טעויות, התנצלות ותגובה

אנו מתחייבים כי במקרים של טעויות, השמטות או אי דיוקים שהם מהותיים בפרסום עובדות, נעשה הכל על מנת לתקן במהירות, בהגינות ובהבלטה הראויה ביחס לפרסום המקורי. בנוסף לכך נפרסם במקרים המתאימים גם התנצלות. במקרים המתאימים אנו מתחייבים לי-תן לאדם ו-או לכל גוף ואין נפקא-מינה מהו שנפגע אפשרות הוגנת להגיב על טעות, השמטה או אי דיוק מהותיים במהירות ובהבלטה הראויה ביחס התואם לפרסום המקורי.

פרטיות ושם טוב

אנו מתחייבים כי לא נפרסם כל מידע ללא הסכמתו של אדם דבר הנוגע לפרטיותו או לשמו הטוב והעלול לפגוע בו, אלא אם קיים עניין ציבורי בפרסום ובמידה הראויה. אנו מתחייבים לערוך בירור קפדני ודווקני מוקדם עם הנוגע בדבר ופרסום הוגן של תגובתו.

קטינים

אנו מתחייבים כי לא נפרסם שם, צילום או פרטים מזהים אחרים של מי שטרם מלאו לו 18 שנה, בנסיבות העלולות לפגוע בשמו, בפרטיותו או ברווחתו, אלא בהסכמת הוריו או אפוטרופוסו ואם קיים עניין ציבורי בפרסום המזהה ובמידה הראויה.

אנו מתחייבים להשתמש בתמונות אילוסטרציה והכל על מנת למנוע באופן מוחלט כל פרט העלול להסגיר את זהותו של קטין בידיעה, ככל שתהיה חשיבות להשמעת קולו של הקטין בידיעה הרי שאנו מתחייבים לכך שלא ניתן יהיה לזהותו כלל.

אנו מצהירים כי כל ידיעה הנוגעת לקטין תיבדק על ידי מערכת החדשות באופן קפדני ודווקני על מנת למנוע כל אפשרות לזיהוי הקטין ו-או פרטיו ככל שיהיו.

חולה-פגוע נפש ועל זו הדרך

אנו מתחייבים כי לא נפרסם כל שם, צילום או פרטים מזהים אחרים של חולה ובוודאי חולה המוגדר "כפגוע נפש" (ואין נפק-מינה מדרגת פגיעותו), (האמור ובתנאי כי הוכר על ידי הגורמים המוסמכים ככזה), ללא הסכמתו ככל שניתן לקבל הסכמה שכזו או הסכמת בני משפחתו, ו-או אפוטרופוס/ו והכל לפי המקרה, אלא אם קיים עניין ציבורי בפרסום ובמידה הראויה.

הליכים משפטיים

אנו מתחייבים כי בכל סיקור קיומו של משפט יתמקד הסיקור בהליך המשפטי וישקף את ההליך באופן נאמן לאמת, הוגן ואחראי.

אנו מתחייבים לנקוט בזהירות יתרה בין סיקור ההליך לבין התייחסות לנושא הקשור במשפט, פרשנות ותחקיר שבפרסומו יש עניין ציבורי.

אפליה וגזענות

אנו מתחייבים כי לא נפרסם כל ידיעה שיש בה משום הסתה או עידוד לגזענות או לאפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה או נכות גופנית או נפשית, אמונה או השקפה פוליטית ומעמד חברתי-כלכלי. אלא אם הם נוגעים עניינית לנושא הפרסום וגם אז אנו מתחייבים כי פרסום הידיעה תבוצע בזהירות וברגישות.

אי תלות

אנו מתחייבים כי כל חברי מערכת "חדשות הבריאות בע"מ" מדרגה ראשונה ועד אחרונה לא יונחו במילוי תפקידם על ידי כל גורם חיצוני שאינו גלוי ובמיוחד לא על ידי מפרסמים וגופים שלטוניים, כלכליים, פוליטיים ועל זו הדרך ביחד ולחוד.

אמצעים פסולים

אנו מתחייבים כי לא נשתמש לשם השגת מידע באמצעים פסולים וחדירה שלא כדין לרשות הפרט, או באמצעות האזנת סתר שלא כדין וכל אמצעי אחר להשגת מידע העלול, בנסיבות העניין, לפגוע באופן חמור בפרטיותו של אדם ו-או לפגוע בשם מוסד ו/או רשות ו-או עסק גם אם קיים אינטרס ציבורי מובהק בפרסום ידיעה.

ציון מקור הפרסום

אנו מתחייבים כי בכל ציטוט מידע שכבר פורסם באמצעי תקשורת אחר או על ידי סוכנות חדשות, נציין באופן ראוי ומכבד את זהות המפרסם המקורי.

אתיקה

אנו מתחייבים כי כל מתנדבי ועובדי מערכת "חדשות הבריאות בע"מ" מדרגה ראשונה ועד אחרונה, יכירו את הכללים של כתב זה וככל שידרש יחתמו על כתב זה. האמור גם לקריאה ושינון כללי האתיקה של העיתונות המקצועית אף כי "
חדשות הבריאות בע"מ" 
אינה
 חברה בכל גוף במישרין ובעקיפין הקשורים למועצות העיתונות ו-או הקרובים להם בישראל ומחוצה לה.
 
הבהרה:

* מסמך זה נערך מתוך כללי לשכת האתיקה העיתונאית, מסמך זה אינו מהווה את המסמך השלם של כללי האתיקה, מסמך זה עובד ושונה לפי העניין של "חדשות הבריאות בע"מ" 
ולא כפי שמופיע באופן פרטני במסמך האתיקה המלא. עדכון: 25 אוקטובר 2020.


האמור בלשון יחיד גם רבים בלשון זכר כמו גם נקבה.


 
1

אבחון וטיפול אלטרנטיבי אביזרי חבישה אביזרי שיקום אוסטיאופתיה אופטומטריסטים
אופטיקאים אחיות פרטיות אירידיולוגיה אמבולנס פרטי ארומתרפיה
ביופידבק בית לחיים בית אבות, דיור מוגן בתי הבראה והחלמה בתי חולים
בתי חולים לבריאות הנפש בי"ח סיעודיים וגריאטריים בתי טבע בתי מרקחת גוף ונפש
דיאטנים הומאופתיה הידרותרפיה הילינג היפנוזה
הסעות נכים השמת עובדים זרים ויטמינים חיתולים למבוגרים טווינא
טיפול אלטרנטיבי בילדים טיפול באמצעות בע"ח טיפול ע"י יצירה והבעה טיפול בהפרעות זיכרון טיפול בהפרעות שינה
טיפול ע"י ציורי ילדים יועצי תזונה כירופרקטיקה כירורגיה של היד מגנטותרפיה
מדיטציות מוצרים אורטופדיים מוקדי עזרה ראשונה מכונים רפואיים מכשירי שמיעה ואביזרים
מנגנוני נכים לרכב מרחצאות ומעיינות מרפא נטורופתיה נעליים אורטופדיות עורכי דין - ביטוח
עורכי דין - ביטוח לאומי עורכי דין - דיני נזיקין עורכי דין - רשלנות רפואית פודיאטרים פיזיותרפיה
פיזיותרפיה התפתחותית פילאטיס פלדנקרייז פסיכוגריאטריה פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה שיקומית פסיכותרפיה פרחי באך ציוד ואביזרים לנכים קינסיולוגיה
קלינאי תקשורת רולפינג רכב חשמלי רכיבה טיפולית רפואה סינית
רפלקסולוגיה שיאצו שיטת אלבאום שיטת אלכסנדר שיטת פאולה
שיקום נכים ונפגעים שירותי סיעוד תזונה ודיאטות טבעיות תרפיה במוסיקה  
 
 
כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

                     
חזרה לדף הבית    תנאי שימוש   מדיניות פרטיות   חוק הספאם   אתיקה מקצועית   חוק זכויות יוצרים
                     
פקס: 153-54-7126459 דוא"ל: h.news.ltd@gmail.com כתובת: אליהו בן חור 14 באר שבע הצהרת נגישות

מדיניות שימוש ב-cookies וכלים אחרים

על מנת לאפשר הפעלתו של האתר באופן מיטבי וכן לשפר את חווייתך מהשימוש בו, יתכן וייעשה שימוש בכלי מסוג "עוגיות" (Cookies), כמו גם ב"כלים אחרים" | יחד עם זאת, אנו כאן ב-באתר "חדשות הבריאות" (באמצעות "חדשות הבריאות בע"מ") נדרשים לאישורך והסכמתך | היה ואם אין רצונך להתיר השימוש בכלים אלו, הנך נדרש/ת להפסיק באופן מיידי שהייתך-שימושך באתר | האמור ד-לעיל' מהווה תמצית "מדיניות השימוש" באתר | את הנסח המלא והמחייב ניתן למצוא בקטגוריה "מדיניות פרטיות".

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות באמצעות
  צור קשר  שבאתר   |   מדיניות פרטיות 


© כל הזכויות שמורות ל: חדשות הבריאות בע"מ 516274107
לייבסיטי - בניית אתרים